ECOTERMI

Calefacció per fluid d'alta inèrcia tèrmica:

Aprofita millor el consum elèctric emetent calor durant més temps. La tecnologia més avançada en calefacció elèctrica, completamentprogramable.


La calor més còmoda i net: sense combustió,sense olors. Calor suau i uniforme, adaptat acada habitació. Regulació en cada aparell o centralitzada per a tot l'habitatge.


S'instal·la sense obres, sense calderes, sense tubs ni xemeneies. A tráves de la pròpia instal·lació elèctrica de la casa pot programar-se des d'un sol control centralitzat.


Els emissors tèrmics, fabricats en alumini injectat i materials de primera qualitat, són inalterables al pas del temps i a la corrosió.


No precisen manteniment. I pot portar-los-hi quan canviï de casa!

      Bricolatge Martí · Alt de Sant Pere, 54 · Reus· 977 34 37 24
re-dissenyat per xivot.cat